تبلیغات
سوسا وب تولز -ابزار وبلاگ
هسته فرهنگی جوان رایه المهدی (عج) - امان از دست خانم ها!
 
 
 
امان از دست خانم ها!

خانمی در زمین گلف مشغول بازی بود. ضربه ای به توپ زد که باعث پرتاب توپ به درون بیشه زار کنار زمین شد. خانم برای پیدا کردن توپ به بیشه زار رفت که ناگهان با صحنه ای روبه رو شد.

قورباغه ای در تله ای گرفتار شده بود. قورباغه رو به خانم گفت؛ اگر مرا از بند آزاد کنی، سه آرزویت را برآورده میکنم.

خانم ذوق زده شد و سریع قورباغه را آزاد کرد. قورباغه به او گفت؛ نذاشتی شرایط برآورده کردن آرزوها را بگویم. هر آرزویی که برایت برآورده کردم، ۱۰ برابر آنرا برای همسرت برآورده میکنم!

خانم کمی تامل کرد و گفت؛ مشکلی ندارد.

آرزوی اول خود را گفت؛ من میخواهم زیباترین زن دنیا شوم.

قورباغه به او گفت؛ اگر زیباترین شوی شوهرت ۱۰ برابر از تو زیباتر میشود و ممکن است چشم زنهای دیگر به دنبالش بیافتد و تو او را از دست بدهی.

خانم گفت؛ مشکلی ندارد. چون من زیباترینم، کس دیگری در چشم او به جز من نخواهم ماند. پس آرزویش برآورده شد.

بعد گفت که من میخواهم ثروتمندترین فرد دنیا شوم. قورباغه به او گفت شوهرت ۱۰ برابر ثروتمندتر میشود و ممکن است به زندگیتان لطمه بزند.

خانم گفت؛ نه هر چه من دارم مال اوست و آن وقت او هم مال من است. پس ثروتمند شد.

آرزوی سومش را که گفت قورباغه جا خورد و بدون چون و چرایی برآورده کرد.

خانم گفت؛ میخواهم به یک حمله ی قلبی خفیف دچار شوم!!!!!

نکته ی اخلاقی: خانم ها خیلی باهوش هستند. پس با آنها درگیر نشوید.

* پینوشت یک: قابل توجه خوانندههای خانم؛ اینجا پایان این داستان بود!

* پینوشت دو: قابل توجه خوانندگان آقا؛ برید پایین را بخوانید و حالشو ببرید!

.
.
.
.
.
مرد دچار حملهی قلبی ۱۰ برابر خفیفتر از همسرش شد!!

منبع: یادداشتهای یک روزنامهنگار کلیبری[ ]
[ مرتبط با ] : داستان
ن : محمدجابر تخت اردشیر
ت : دوشنبه 1391/02/18
 
 
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.