تبلیغات
سوسا وب تولز -ابزار وبلاگ
هسته فرهنگی جوان رایه المهدی (عج) - هفت بار روح خویش را تحقیر کردم
 
 
 
هفت بار روح خویش را تحقیر کردم

بار اول:آن هنگام که دیدم برای بلند شدن تظاهر به افتادگی میکند

بار دوم:هنگام که دیدم برای جلب ترحم لنگ لنگان راه میرود

بار سوم :آن هنگام که بین سهل ودشوار مخیر شدوسهل را برگزید

بار چهارم:آن هنگام که گناهی مرتکب شد وبرای تسکین خویش گفت دیگران نیز مرتکب گناه میشوند

بار پنجم:آنچه را که برایش پیسش آمده بود ،حمل برناتوانی خویش کرد،اما صبر بران پیشامد را به توانایی خویش نسبت داد

بار ششم:آن هنگام که چهره ی زشت را تحقیر کردحال آنکه آن چهره به تحقیق نقابی از نقاب های خودش بود

وهفتمین بار:وقتی که زبان به ترنم مدح وثنا گماشت وآن را فضیلتی انگاشت[ ]
ن : محمدجابر تخت اردشیر
ت : چهارشنبه 1391/03/3
 
 
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.