تبلیغات
سوسا وب تولز -ابزار وبلاگ
هسته فرهنگی جوان رایه المهدی (عج) - آداب سخن گفتن....
 
 
 
آداب سخن گفتن....

1- آگاهانه سخن بگوئیم:
«
لا تقف مالیس لک به علم» (اسراء/ 36)
از آنچه بدان آگاهی نداری پیروی نکن.

2-
نرم و ملایم سخن بگوئیم:
«
فقولا له قولاً لیناً لعلّه یتذکّر او یخشی» (طه/ 44)
اما به نرمی با او سخن بگوئید باشد که متذکر شود یا از خدا بترسد.
 

3- گفتار خود را با عمل همراه کنیم:
«لم تقولون ما لا تفعلون» (صفّ/ 3)
چرا سخن می گویید که عمل نمی کنید.

4-
منصفانه سخن بگوئیم:
«واذا قلتم فاعدلوا» (انعام/ 152)
و هنگامی که سخن می گویید عدالت را رعایت نمائید.

5-
بر طبق حق سخن بگوئیم:
«قولوا قولاً سدیداً» (احزاب/ 70)
همیشه به حق و ثواب سخن بگویید.

6-
با نرمی سخن بگوئیم:
«فقل لهم قولاً میسوراً» (اسراء / 28)
با گفتار نرم و آمیخته با لطف با آنها سخن بگوئید.

7-
بلیغ سخن بگوییم:
«وقل لهم فی انفسهم قولاً بلیغا» (نساء/ 63)
و با بیانی رسا نتایج اعمالشان را به آنها گوشزد نما.

8-
فصیح سخن بگوئیم:
«و اخی هارون هو افصح منّی لساناً فارسله معی» (قصص/ 34)
و برادرم هارون زبانش از من فصیح تر است او را همراه من بفرست تا یاور من باشد.

9-
به طرز نیکو سخن بگوئیم:
«قولوا للناس حسنا» (بقره/ 83)
به مردم نیکو سخن بگوئید.

10-
به طرز نیکوتر سخن بگوئیم:
«قل لعبادی یقولوا التی هی احسن» (اسراء/ 53)
به بندگانم بگو سخنی بگوئید که بهترین باشد.

11-
کریمانه سخن بگوئیم:
«وقل لهما قولاً کریما» (اسراء / 23)
گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه به آنها بگو.

12-
به طرز شایسته سخن بگوئیم:
«وقولوا لهم قولاً معروفاً» (نساء/ 8)
و با آنان بطور شایسته سخن بگوئید.

13-
پاکیزه سخن بگوئیم:
«و هدوا الی الطیب من القول» (حج / 24)
و بسوی سخنان پاکیزه هدایت می شوند.

14-
مردم را بسوی خدا دعوت کنیم:
«و من احسن قولاً ممّن دعا الی الله و عمل صالحاً» (فصّلت/ 33)
چه کسی خوش گفتار تر است از آنکه مردم را بسوی خدا و عمل صالح دعوت می کند.


[ ]
[ مرتبط با ] : مطالب تولیدی اعضاء اخلاق
ن : محمدجابر تخت اردشیر
ت : شنبه 1390/10/10
 
 
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.